Cz

I moved my room, no one was living there anyway

velikova-prestehovala-03

Symposium Mikulov, 2010
installation, 6x digital print, 75 x 75 cm

velikova-prestehovala-01velikova-prestehovala-02