En

Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho

velikova-podivala-jsem-se-doprava-01

Dům umění města Brna, 2013
video-instalace, 2× video

Dvoukanálová instalace pracuje se skrytými významy a schopností manipulovat s jednou ze složek pohyblivého obrazu tak, aby se změnil význam celého příběhu.

Zvuková osa videí je zdeformována. Divák slyší jen určitá slova z původních replik, která se tak skládají do nových větných vazeb a kontextu.