En

Hra na tři

Mezihra

Oční vada

Hra o knize

My art is very individual

Hluchá místa

Chůze + Poznámky k chůzi

I step where I belong

Vlevo byla tma

Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho