En

Hra na tři

Galerie výtvarného umění v Chebu, 2018
tříkanálová video-instalace, 12 minut, 2× video, 1× audio, 2× objekt s textem

Vícekanálová videoinstalace je jakousi dialogickou koláží, složenou z původně na sobě nezávislých dramatických promluv a dále rozvádí přístup použitý v instalaci Mezihra z roku 2017.

Výsledný tvar se opět skládá z výňatků z většího počtu divadelních her, respektive všech her z repertoáru každého herce. Zadáním pro herce přitom je, aby texty deklamovali stejně, jako je nastudovali pro představení. To do plynutí těchto nově sešitých rozhovorů přináší neočekávané zvraty a jistou nepředvídatelnost. „Porozumění“ jako kýžená meta komunikace se takto ukazuje coby závislá na užívání zavedených frází, figur a emocionálních reakcí. 

Dva ze tří herců pro instalaci přeříkávají scénář sestavený z replik vlastních scénářů, třetí z nich má scénář napsaný autorkou a stává se tak na první pohled upozaděným, přesto však hlavním hybatelem směru celé situace. Tento třetí hlas herečky je v instalaci pouze slyšet v prostoru, vizuální část mu chybí, stává se tak zároveň možným divákem.

Kurátor výstavy: Jiří Ptáček
Kamera: Ivan Svoboda
Hrají: Jarmila Šimčíková Marková, Pavel Marek, Radmila Urbanová
Scénář, režie, postprodukce: Tereza Velíková

text k výstavě