En

Kámen v okně

SCHULE, Šediviny–Kounov, Orlické hory, 2023
prostorová instalace, digitální tisky (variabilní rozměry), audio 2×, video 2×

Kámen v okně, společný výstavní projekt s Bárou Mrázkovou, navazuje na Bářino ústřední video a trojdílný podcast, který se pro tuto příležitost stal součástí výstavy. Ostatní společné práce jsou pak komentářem či analogií k celé škále problémů, které v souvislosti s těžbou a následným zpracováním kamene a minerálů souvisí, a současně souvisí s laickým vnímáním geologie.

V instalaci výstavy se objevují dvě videa, která se dotýkají tématu muzeologie a mineralogie ve vztahu k ezoterice, a nástěnná instalace exaktních vzorečků výpočtu emisí tvořených různými činnostmi. Zatímco první z videí tematizuje používání minerálů v souvislosti s ezoterickým pojetím prouděním energií, druhé video pracuje se záběry vitrín z geologických muzeí, kde i sama statičnost a konzervativnost vystavování kamenů naopak odkazuje k vědeckému pojetí. Opět ale v samotném kontrastu se záběry z burz, kde se tyto dva světy propojují, protože právě zde nakupují jak milovníci geologie, tak ezoterici. Ve videu se objevují v textové linii útržky z Bářiných původních podcastů.

Instalaci digitálních tisků na hlavní stěně galerie je možno chápat jako vyústění či komentář nemožnosti dané problematice z laického hlediska porozumět a především naší neschopnosti si tuto problematiku převést do konkrétních čísel, která by nám navíc ani tak k pochopení nepomohla. Zjedodušeně řečeno, vystavené vzorečky znamenají spotřebu, vedle vaření také třeba spotřebu energie přepočítanou na vypouštěné emise C02 z jakési konkrétní galerie. Ukazují, jak nekonečná je škála činností, které znamenají poškozování planety, a jak nemožné je v dnešním světě existovat bez podílení se na tomto procesu. Minerály jsou nutné nejen k výrobě elektrotechniky, ale jsou nezbytné i k jejímu dalšímu provozu. Tyto exaktní vzorce se tak stávají abstraktními obrazy a v souvislosti s konkrétním prostorem galerie Schule navíc mohou být připomínkou agitační výzdoby z našich vlastních školních let.