En

Vlevo byla tma

Galerie 35 m2, Praha, 2013
instalace, 3× video, 2× digitální tisk

Výstava se dotýká tématu normálnosti našeho běžného chování a ukazuje některé rituální odchylky v něm u ženských protagonistek. Zatímco první se neúspěšně pokouší uniknout pohledu kamery, druhá ve svém monologu, kde většina slov není slyšitelná, odhaluje traumatickou událost, která jako by se vynořovala jen podvědomě. Třetí video ukazuje ženu jíst intenzivně a posedle jablko až k jádřinci. Motiv jablka a jeho hříšná symbolika se dále znovu objevují na dvou identických fotografiích.