En

Mimo pointu

Galerie 207, UMPRUM, Praha, 2019
instalace, 1× video, 4× fotografie

V posledních letech se zabývám interpretační variabilitou příběhů a scénářů, které recyklací a znovuoživováním převádím do nových spojitostí a kontextů. Pracuji přitom často s již existujícími divadelními texty, které představují surový materiál pro experimenty s prolínáním obsahu a formy.

Pro komorní výstavu v Galerii 207, nazvanou příznačně Mimo pointu, toto téma dramatické apropriace posouvám na samotnou mez srozumitelnosti a dosažitelnosti. Uvnitř galerijního „black boxu“ se odehrává děj, jehož obrazová složka náhle a teatrálně končí vstupem návštěvníka. Jediným dokladem děje uvnitř je audiostopa, slyšitelná ven skrze zdi osamělého výstavního prostoru. Příběh, který v sobě nese ostych či snad dokonce fóbii z prozrazení, je nám tak prezentován jen jako zvuková instalace, odkazující k předchozím příběhovým kolážím, ale záměrně a takřka zlovolně se bránící našemu hladovému vnímání.

Divákovi je tak odepřena obrazová pointa, která je přesunuta z původního centra dění do negace příběhu, do jeho narušení a odnětí. Z lineární divadelní hry se stává zauzlená metafora neporozumění, nemožnosti plně vstoupit do příběhů těch druhých, jejichž skutečný smysl nám často uniká.

Stejně jako ve svých předchozích projektech pracuji se záměrnou diskontinuitou vizuálního vyprávění, s narativní trhlinou, která se stává ústředním tématem a zároveň novým vhledem do naruby obráceného příběhu.

Spolupráce při realizaci: Michal Pustějovský a Tomáš Rasl