En

Vyplnit podle obsahu

Projekt v rámci výstavy Když dny ztrácejí jména, Fotograf Gallery, Praha, 2020
 digitální tisk (100×70 cm)

Projekt “Vyplnit podle obsahu” reagoval na otevřenou výzvu Fotograf Gallery s názvem “Když dny ztrácejí jména”, která vyzývala k reakci či reflexi situace koronavirové epidemie a jejího vlivu na uměleckou scénu.

Princip výsledného fotografického cyklu byl jednoduchý: použít, tedy recyklovat fotografie instalací a tím nejprimitivnějším způsobem umělecká díla z instalace odstranit pomocí základního efektu Phostoshopu “odstranit > vyplnit podle obsahu”. Příznačný je už samotný název tohoto efektu. Postupně vznikaly situace, kdy je výsledek opravdu téměř dokonale vymazaný a dopočítané pozadí vypadá “téměř” přirozeně. Vznikly však i momenty, kdy došlo k nelogickým deformacím konstrukcí v pozadí nebo rozmlžení, pokud si algoritmus nevěděl rady. Program tak dostal možnost lidské volby, podobně, jako se teď nejspíš cítí samo umění – možnost volby s omezeními a všudypřítomnými “ale”. Efekt Photoshopu se ne vždy snaží přizpůsobit čistému prostoru – někdy mu jednoduše připadá pro prostor příznačnější něco, co je jinak jen nedůležitým nebo funkčním detailem místa. Jediným autorským vkladem je tedy nakonec výběr fotografie a pořadí, ve kterém jsou jednotlivé objekty z něj odstraňovány. Vystavený soubor tedy prezentuje nově nahlížené prostory galerie, respektive její virtuální obrazy. 

Tento projekt není kritikou bezobsažnosti děl konkrétních umělců – je to úvaha nad tím, kde jsou a zda jsou ještě témata, která má smysl v galerii sledovat, kdo rozhoduje, jaká témata to jsou a zda se sama instituce či médium galerie v dnešní době neotřásá v základech. 

Stejně tak tento projekt ohýbá slovo recyklace. Výsledné fotografie ve své podstatě recyklují již zaniklé výstavy, ale co je pro dnešní pocity i dobu příznačnější, recyklují pouze jejich obrazy – totiž nápodoby, nebo hlouběji do metafory – již jednou zrecyklované projekty do nové formy dokumentace, která může představovat další svébytné dílo.

Za poskytnutí fotografické dokumentace pro tento soubor děkuji Tomáši Hrůzovi, Johaně Pošové a Anně Stepanově.